Editor-in-Chief:


Norihiro KOKUDO

National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Japan


Co-Editors-in-Chief:


Xishan HAO

Tianjin Medical University, Tianjin, China

Takashi KARAKO

National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Japan

John J. ROSSI

Beckman Research Institute of City of Hope, Duarte, CA, USASenior Editors:


Tetsuya ASAKAWA

The Third People’s Hospital of Shenzhen, Shenzhen, China

Yu CHEN

The University of Tokyo, Tokyo, Japan

Xunjia CHENG

Fudan University, Shanghai, China

Yoko FUJITA-YAMAGUCHI

Beckman Research Institute of the City of Hope, Duarte, CA, USA

Jianjun GAO

Qingdao University, Qingdao, China

Na HE

Fudan University, Shanghai, China

Hongen LIAO

Tsinghua University, Beijing, China

Misao MATSUSHITA

Tokai University, Hiratsuka, Japan

Fanghua QI

Shandong Provincial Hospital, Ji'nan, China

Ri SHO

Yamagata University, Yamagata, Japan

Yasuhiko SUGAWARA

Kumamoto University, Kumamoto, Japan

Ling WANG

Fudan University, Shanghai, China


Editorial Board Members:


Girdhar G. AGARWAL

(Lucknow, India)

Hirotsugu AIGA

(Geneva, Switzerland)

Hidechika AKASHI

(Tokyo, Japan)

Moazzam ALI

(Geneva, Switzerland)

Ping AO

(Shanghai, China)

Hisao ASAMURA

(Tokyo, Japan)

Michael E. BARISH

(Duarte, CA, USA)

Boon-Huat BAY

(Singapore, Singapore)

Yasumasa BESSHO

(Nara, Japan)

Generoso BEVILACQUA

(Pisa, Italy)

Shiuan CHEN

(Duarte, CA, USA)

Yi-Li CHEN

(Yiwu, China)

Yuan CHEN

(Duarte, CA, USA)

Yue CHEN

(Ottawa, Ontario, Canada)

Naoshi DOHMAE

(Wako, Japan)

Zhen FAN

(Houston, TX, USA)

Ding-Zhi FANG

(Chengdu, China)

Xiao-Bin FENG

(Beijing, China)

Yoshiharu FUKUDA

(Ube, Japan)

Rajiv GARG

(Lucknow, India)

Ravindra K. GARG

(Lucknow, India)

Makoto GOTO

(Tokyo, Japan)

Demin HAN

(Beijing, China)

David M. HELFMAN

(Daejeon, Korea)

Takahiro HIGASHI

(Tokyo, Japan)

De-Fei HONG

(Hangzhou, China)

De-Xing HOU

(Kagoshima, Japan)

Sheng-Tao HOU

(Guanzhou, China)

Xiaoyang HU

(Southampton, UK)

Jiwei HUANG

(Chengdu, China)

Yong HUANG

(Ji'ning, China)

Hirofumi INAGAKI

(Tokyo, Japan)

Masamine JIMBA

(Tokyo, Japan)

Chun-Lin JIN

(Shanghai, China)

Kimitaka KAGA

(Tokyo, Japan)

Michael Kahn

(Duarte, CA, USA)

Kazuhiro KAKIMOTO

(Osaka, Japan)

Kiyoko KAMIBEPPU

(Tokyo, Japan)

Haidong KAN

(Shanghai, China)

Bok-Luel LEE

(Busan, Korea)

Mingjie LI

(St. Louis, MO, USA)

Shixue LI

(Ji'nan, China)

Rui LIAO

(Chongqing, China)

Ren-Jang LIN

(Duarte, CA, USA)

Chuan-Ju LIU

(New York, NY, USA)

Lianxin LIU

(Hefei, China)

Xinqi LIU

(Tianjin, China)

Daru LU

(Shanghai, China)

Hongzhou LU

(Shenzhen, China)

Duan MA

(Shanghai, China)

Masatoshi MAKUUCHI

(Tokyo, Japan)

Francesco MAROTTA

(Milano, Italy)

Yutaka MATSUYAMA

(Tokyo, Japan)

Qingyue MENG

(Beijing, China)

Mark MEUTH

(Sheffield, UK)

Michihiro Nakamura

(Yamaguchi, Japan)

Munehiro NAKATA

(Hiratsuka, Japan)

Satoko NAGATA

(Tokyo, Japan)

Miho OBA

(Odawara, Japan)

Xianjun QU

(Beijing, China)

Carlos SAINZ-FERNANDEZ

(Santander, Spain)

Yoshihiro SAKAMOTO

(Tokyo, Japan)

Erin SATO

(Shizuoka, Japan)

Takehito SATO

(Isehara, Japan)

Akihito SHIMAZU

(Tokyo, Japan)

Zhifeng SHAO

(Shanghai, China)

Xiao-Ou SHU

(Nashville, TN, USA)

Sarah Shuck

(Duarte, CA, USA)

Judith SINGER-SAM

(Duarte, CA, USA)

Raj K. SINGH

(Dehradun, India)

Peipei SONG

(Tokyo, Japan)

Junko SUGAMA

(Kanazawa, Japan)

Zhipeng SUN

(Beijing, China)

Hiroshi TACHIBANA

(Isehara, Japan)

Tomoko TAKAMURA

(Tokyo, Japan)

Tadatoshi TAKAYAMA

(Tokyo, Japan)

Shin'ichi TAKEDA

(Tokyo, Japan)

Sumihito TAMURA

(Tokyo, Japan)

Puay Hoon TAN

(Singapore, Singapore)

Koji TANAKA

(Tsu, Japan)

John TERMINI

(Duarte, CA, USA)

Usa C. THISYAKORN

(Bangkok, Thailand)

Toshifumi TSUKAHARA

(Nomi, Japan)

Mudit Tyagi

(Philadelphia, PA, USA)

Kohjiro UEKI

(Tokyo, Japan)

Masahiro UMEZAKI

(Tokyo, Japan)

Junming WANG

(Jackson, MS, USA)

Qing Kenneth WANG

(Wuhan, China)

Xiang-Dong WANG

(Boston, MA, USA)

Hisashi WATANABE

(Tokyo, Japan)

Jufeng XIA

(Tokyo, Japan)

Feng XIE

(Hamilton, Ontario, Canada)

Jinfu XU

(Shanghai, China)

Lingzhong XU

(Ji'nan, China)

Masatake YAMAUCHI

(Chiba, Japan)

Aitian YIN

(Ji'nan, China)

George W-C. YIP

(Singapore, Singapore)

Xue-Jie YU

(Galveston, TX, USA)

Rongfa YUAN

(Nanchang, China)

Benny C-Y ZEE

(Hong Kong, China)

Yong ZENG

(Chengdu, China)

Wei ZHANG

(Shanghai, China)

Wei ZHANG

(Tianjin, China)

Chengchao ZHOU

(Ji'nan, China)

Xiaomei ZHU

(Seattle, WA, USA)


Proofreaders:


Curtis BENTLEY

Roswell, GA, USA

Thomas R. LEBON

Los Angeles, CA, USA


Editorial and Head Office:


Pearl City Koishikawa 603

2-4-5 Kasuga, Bunkyo-ku

Tokyo 112-0003

Japan

E-mail:


(as of January 2023)